Kronika budowy

underline

Budynek A.III i B.III

11.04.2023

Realizacja projektu aranżacji części wspólnych.

Budynek A.III i B.III

11.04.2023

Realizacja projektu aranżacji części wspólnych.

Budynek A.III i B.III

11.04.2023

Realizacja projektu aranżacji części wspólnych.

Budynek A.III i B.III

11.04.2023

Realizacja projektu aranżacji części wspólnych.

Budynek A.III i B.III

11.04.2023

Sztuczna trawa w ogródkach przynależnych do lokali mieszkalnych na parterze.

Budynek A.III i B.III

11.04.2023

Hala garażowa.

Budynek A.III

23.02.2023

Montaż szklenia balustrad balkonowych

Budynek A.III i B.III

23.02.2023

Przyklejenie tapet na ścianach w korytarzach części wspólnych.

Budynek B.III

23.02.2023

Zamontowanie osprzętu elektrycznego w lokalach mieszkalnych.

Budynek A.III i B.III

23.02.2023

Wykonanie aranżacji sufitów w wiatrołapie z listew drewnopodobnych oraz zamontowanie oświetlenia.

Budynek A.III i B.III

23.02.2023

Przygotowanie terenu na patio do realizacji projektu zagospodarowania terenu zielenią.

Budynek A.III i B.III

06.02.2023

Zakończenie zewnętrznych prac wykończeniowych ścian budynku.

Budynek A.III i B.III

06.02.2023

Przygotowanie instalacji elektrycznej do montażu osprzętu.

Budynek A.III i B.III

06.02.2023

Podłączenie grzejników do instalacji centralnego ogrzewania. Zamontowanie parapetów wewnętrznych w lokalach mieszkalnych.

Budynek A.III i B.III

06.02.2023

Malowanie ścian na klatkach schodowych.

Budynek A.III i B.III

06.02.2023

Przygotowanie ścian do przyklejenia tapety.

Budynek A.III i B.III

06.02.2023

Zamontowanie dźwigów osobowych.

Budynek A.III i B.III

06.02.2023

Rozpoczęcie układania płyt tarasowych w ogródkach.

Budynek A.III i B.III

06.02.2023

Montaż elementów zabudowy szachtów instalacyjnych.

Budynek A.III i B.III

06.02.2023

Prace brukarskie - wykonanie dojścia do parku rekreacyjnego.

Budynek A.III i B.III

06.02.2023

Wykonanie murków oporowych z bloczków Lusamur na terenie inwestycji.

Budynek A.III i B.III

13.01.2023

Realizacja projektu aranżacji części wspólnych budynku - wiatrołap.

Budynek A.III i B.III

13.01.2023

Montaż balustrad klatek schodowych.

Budynek A.III i B.III

13.01.2023

Przygotowanie szybów dźwigowych do montażu urządzeń.

Budynek A.III i B.III

13.01.2023

Montaż elementów konstrukcji przegród balkonowych.

Budynek A.III i B.III

13.01.2023

Wykonanie instalacji oddymiania budynku.

Budynek A.III i B.III

13.01.2023

Malowanie oznakowania poziomego w halach garażowych.

Budynek A.III i B.III

13.12.2022

Zima na na Osiedlu Leśna.

Budynek A.III i B.III

05.12.2022

Wykończenie ścian zewnętrznych balkonów panelami elewacyjnymi - kondygnacje od +2 do +4.

Budynek A.III i B.III

05.12.2022

Szpachlowanie ścian klatek schodowych.

Budynek A.III i B.III

05.12.2022

Montaż skrzydeł drzwi wejściowych do lokali mieszkalnych.

Budynek A.III i B.III

05.12.2022

Wydzielenie komórek lokatorskich systemowymi panelami.

Budynek A.III i B.III

05.12.2022

Montaż parapetów wewnętrznych w lokalach mieszkalnych.

Budynek A.III i B.III

09.11.2022

Roboty brukarskie na terenie inwestycji.

Budynek A.III i B.III

09.11.2022

Ułożenie izolacji termicznej na stropie garażu - wewnętrzny dziedziniec - patio.

Budynek A.III i B.III

09.11.2022

Rozpoczęcie montażu zabudów szachtów instalacyjnych z płyt meblowych.

Budynek B.III

09.11.2022

Montaż elementów balustrad balkonowych - elewacja południowa.

Budynek A.III

09.11.2022

Montaż balustrad balkonowych - elewacja wschodnia.

Budynek A.III

05.10.2022

Rozpoczęcie układania płyt gresowych w częściach wspólnych budynku.

Budynek B.III

05.10.2022

Montaż słupków balustrad balkonowych - elewacja zachodnia.

Budynek A.III

27.09.2022

Wykonanie odwodnienia liniowego ACO Drain hali garażowej.

Budynek B.III

27.09.2022

Ułożenie desek tarasowych na balkonach - elewacja zachodnia.

Budynek A.III i B.III

27.09.2022

Wykonanie izolacji stropu garażu płytami lamelowymi.

Budynek A.III i B.III

27.09.2022

Zakończenie tynkowania ścian i szpachlowania sufitów w lokalach mieszkalnych na czwartym piętrze.

Budynek A.III i B.III

27.09.2022

Wykonanie podkładów pod posadzki w lokalach mieszkalnych na czwartym piętrze.

Budynek A.III

05.09.2022

Wykonanie warstwy izolacyjnej stropodachu.

Budynek B.III

05.09.2022

Roboty przygotowawcze w zakresie wykończenia elewacji płytami z materiału drewnopodobnego.

Budynek A.III i B.III

05.09.2022

Malowanie ścian i stropu hali garażowej.

Budynek B.III

05.09.2022

Szpachlowanie sufitów w lokalach mieszkalnych na trzecim piętrze.

Budynek A.III

05.09.2022

Szpachlowanie sufitów w lokalach mieszkalnych na drugim piętrze.

Budynek B.III

03.08.2022

Zewnętrzne prace wykończeniowe zachodniej elewacji budynku.

Budynek B.III

03.08.2022

Zakończenie tynkowania ścian i szpachlowania sufitów na drugim piętrze.

Budynek B.III

03.08.2022

Murowanie ścian działowych w lokalach mieszkalnych na piątym piętrze.

Budynek B.III

03.08.2022

Wykonanie podkładów pod posadzki w lokalach mieszkalnych na parterze.

Budynek A.III

03.08.2022

Rozpoczęcie prac związanych z wykonaniem izolacji termicznej ścian zewnętrznych elewacji zachodniej - docieplenie budynku.

Budynek A.III

03.08.2022

Murowanie ścian działowych w lokalach mieszkalnych na piątym piętrze.

Budynek A.III

03.08.2022

Wykonanie podkładów pod posadzki w lokalach mieszkalnych na parterze.

Budynek A.III i B.III

03.08.2022

Rozpoczęcie montażu kanałów wentylacyjnych w hali garażowej.

Budynek B.III

01.07.2022

Tynkowanie ścian w lokalach mieszkalnych na trzecim piętrze.

Budynek A.III

01.07.2022

Rozprowadzenie podposadzkowej instalacji wodnej w lokalach mieszkalnych na parterze.

Budynek B.III

01.07.2022

Ułożenie warstwy izolacji akustycznej i termicznej w lokalach mieszkalnych.

Budynek A.III i B.III

01.07.2022

Przygotowanie podłoża pod wykonanie warstw ogródków.

Budynek B.III

20.06.2022

Rozprowadzenie podposadzkowej instalacji wodnej w lokalach mieszkalnych - piętro I.

Budynek B.III

20.06.2022

Pomiary rzędnych przed rozpoczęciem wykonania podkładów pod posadzki na parterze.

Budynek A.III i B.III

20.06.2022

Prace związane z wykonaniem izolacji termicznej ścian zewnętrznych - docieplenie budynków.

Budynek A.III

20.06.2022

Montaż stolarki okiennej.

Budynek B.III

10.05.2022

Tynkowanie ścian w lokalach mieszkalnych na parterze.

Budynek B.III

10.05.2022

Rozpoczęcie prac związanych z wykonaniem izolacji termicznej ścian zewnętrznych - docieplenie budynku.

Budynek A.III

10.05.2022

Zbrojenie stropodachu budynku. Rozpoczęcie montażu stolarki okiennej.

Budynek A.III

04.04.2022

Roboty konstrukcyjne w poziomie stropu nad czwartym piętrem.

Budynek B.III

23.03.2022

Roboty konstrukcyjne w poziomie stropu nad czwartym piętrem.

Budynek B.III

01.03.2022

Betonowanie stropu nad trzecim piętrem - klatka I. Roboty konstrukcyjne w zakresie wykonania ścian i słupów - piętro trzecie, klatka II.

Budynek A.III

01.03.2022

Wykonanie stropu nad drugim piętrem - klatka I. Roboty konstrukcyjne w zakresie wykonania ścian i slupów - piętro trzecie, klatka II.

Budynek B.III

07.02.2022

Roboty konstrukcyjne w poziomie stropu nad drugim piętrem.

Budynek A.III

07.02.2022

Zbrojenie i szalowanie ścian i słupów - piętro drugie, klatka I. Układanie prefabrykowanych płyt żelbetowych - piętro drugie, klatka II.

Budynek B.III

10.01.2022

Murowanie ścian konstrukcyjnych - piętro drugie, klatka I. Prace związane z wykonaniem stropu nad pierwszym piętrem - klatka II.

Budynek A.III

10.01.2022

Prace związane z wykonaniem stropu nad pierwszym piętrem.

Budynek A.III i B.III

26.11.2021

Roboty konstrukcyjne budynków.

Budynek B.III

26.11.2021

Prace związane z wykonaniem stropu nad parterem.

Budynek A.III

26.11.2021

Zbrojenie i szalowanie ścian i słupów parteru.

Budynek A.III i B.III

26.11.2021

Zbrojenie płyty stropowej - wewnętrzny dziedziniec bryła A.

Budynek A.III

04.11.2021

Układanie prefabrykowanych płyt żelbetowych - strop nad kondygnacja podziemną.

Budynek A.III i B.III

04.11.2021

Zbrojenie płyty stropowej - wewnętrzny dziedziniec bryła B.

Budynek B.III

27.10.2021

Zbrojenie płyty stropowej nad kondygnacją podziemną.

Budynek A.III

19.10.2021

Roboty konstrukcyjne budynku - kondygnacja podziemna.

Budynek B.III

28.09.2021

Rozpoczęcie prac związanych z wykonaniem stropu nad garażem wielostanowiskowym - kondygnacja podziemna.

Budynek A.III

28.09.2021

Zakończenie zbrojenia ścian garażu wielostanowiskowego - kondygnacja podziemna.

Budynek B.III

06.09.2021

Zbrojenie i betonowanie ścian i słupów kondygnacji podziemnej.

Budynek A.III

06.09.2021

Zbrojenie i betonowanie słupów kondygnacji podziemnej.

Budynek A.III i B.III

04.08.2021

Roboty ziemne - zasypanie przestrzeni między fundamentami.

Budynek A.III

04.08.2021

Betonowanie i zbrojenie ław oraz stóp fundamentowych budynku.

Budynek A.III i B.III

04.08.2021

Roboty związane z wykonaniem fundamentów budynków.

Budynek B.III

22.07.2021

Wykonanie ław i stóp fundamentowych.

Budynek B.III

19.07.2021

Betonowanie fundamentów budynku.

Budynek A.III i B.III

07.07.2021

Montaż żurawia wieżowego.

Budynek B.III

05.07.2021

Zbrojenie i betonowanie ław i stóp fundamentowych.

Budynek A.III i B.III

22.06.2021

Wykonanie podkładu pod fundamenty budynków.

Budynek A.III i B.III

16.06.2021

Układanie mieszanki betonowej stanowiącej podkład pod fundamenty.

Budynek A.III i B.III

11.06.2021

Przygotowanie terenu pod fundamenty budynków.

Budynek A.III i B.III

02.06.2021

Rozpoczęcie prac związanych z wykopem pod budynki.

Budynek A i B

01.04.2021

Zagospodarowanie terenu zielenią.

Budynek A i B

01.04.2021

Realizacja projektu aranżacji części wspólnych budynku.

Budynek A i B

01.04.2021

Malowanie oznakowania poziomego w halach garażowych.

Budynek B

08.03.2021

Wydzielenie komórek lokatorskich za pomocą systemowych paneli aluminiowych.

Budynek B

08.03.2021

Montaż grzejników w lokalach mieszkalnych.

Budynek A

08.03.2021

Wykonanie balustrad na klatkach schodowych.

Budynek A

08.03.2021

Zakończenie prac w zakresie drzwi wejściowych do mieszkań.

Budynek A

08.03.2021

Montaż osprzętu elektrycznego w lokalach mieszkalnych.

Budynek A i B

08.03.2021

Malowanie oznakowania pionowego w halach garażowych.

Budynek A i B

08.03.2021

Wykonanie stalowych donic w ramach realizacji zagospodarowania terenu zielenią.

Budynek A

05.02.2021

Elewacja wschodnia budynku.

Budynek A

05.02.2021

Szpachlowanie klatek schodowych.

Budynek A

05.02.2021

Układanie na balkonach płyt tarasowych w systemie wentylowanym na wspornikach dystansowych.

Budynek B

05.02.2021

Montaż drzwi wejściowych do lokali mieszkalnych wraz z portalami zewnętrznymi.

Budynek B

05.02.2021

Zakończenie szpachlowania ścian w lokalach mieszkalnych.

Budynek B

05.02.2021

Malowanie części wspólnych budynku.

Budynek A

04.01.2021

Elewacja zachodnia budynku.

Budynek A

04.01.2021

Montaż pochwytów balustrad balkonowych.

Budynek B

04.01.2021

Wykończenie ścian zewnętrznych balkonu panelami elewacyjnymi - kondygnacje od +2 do +4.

Budynek B

04.01.2021

Montaż parapetów wewnętrznych w lokalach mieszkalnych.

Budynek A i B

21.12.2020

Wykonanie części nasadzeń w ramach realizacji zagospodarowania terenu zielenią.

Budynek A i B

09.12.2020

Realizacja projektu zagospodarowania terenu wokół budynku.

Budynek A i B

09.12.2020

Realizacja projektu zagospodarowania terenu na stropie hali garażowej.

Budynek A

09.12.2020

Wykonanie posadzki przemysłowej w hali garażowej - część A

Budynek A

09.12.2020

Układanie płytek gresowych w częściach wspólnych.

Budynek B

09.12.2020

Montaż podkonstrukcji ścianek wydzielających komórki lokatorskie.

Budynek B

09.12.2020

Wykonanie posadzki przemysłowej w hali garażowej - część B.

Budynek A i B

09.11.2020

Nawierzchnia z kostki brukowej na drodze dojazdowej do budynków.

Budynek A i B

09.11.2020

Prace związane z wykonaniem zjazdu do hali garażowej.

Budynek A i B

09.11.2020

Roboty drogowe w zakresie wykonania drogi pożarowej na stropie hali garażowej.

Budynek A

09.11.2020

Zewnętrzne prace wykończeniowe elewacji wschodniej budynku.

Budynek A

09.11.2020

Natryskowe malowanie stropu hali garażowej - część A.

Budynek A

09.11.2020

Montaż dźwigu osobowego.

Budynek B

09.11.2020

Natryskowe malowanie stropu hali garażowej, montaż kanałów wentylacyjnych, izolacja przeciwwilgociowa płyty betonowej - część B.

Budynek B

09.11.2020

Montaż dźwigu osobowego.

Budynek B

09.11.2020

Montaż ościeżnic drzwi wejściowych do lokali mieszkalnych.

Budynek B

19.10.2020

Zakończenie montażu portfenetrów na elewacji wschodniej budynku.

Budynek B

19.10.2020

Wykonanie wyprawy elewacyjnej na fragmencie ściany budynku - elewacja zachodnia.

Budynek A i B

19.10.2020

Izolacja przeciwwilgociowa stropu hali garażowej.

Budynek B

19.10.2020

Instalacja wentylacji mechanicznej na dachu budynku.

Budynek B

19.10.2020

Podkłady pod posadzki w lokalach mieszkalnych na czwartym piętrze - klatka II.

Budynek B

07.09.2020

Montaż portfenetrów na elewacji północnej budynku.

Budynek B

07.09.2020

Montaż słupków balustrad balkonowych.

Budynek B

07.09.2020

Montaż wentylacji mechanicznej na dachu budynku.

Budynek B

07.09.2020

Szpachlowanie sufitów w lokalach mieszkalnych.

Budynek B

07.09.2020

Zewnętrzne prace wykończeniowe elewacji wschodniej budynku.

Budynek A

07.09.2020

Podkłady pod posadzki na drugim piętrze.

Budynek B

07.09.2020

Murowanie ścianek działowych.

Budynek A

04.08.2020

Tynkowanie ścian w lokalach mieszkalnych na piętrze pierwszym.

Budynek A

04.08.2020

Rozprowadzanie instalacji podposadzkowych.

Budynek B

04.08.2020

Przygotowanie elewacji zachodniej budynku do wykonania warstwy tynku cienkowarstwowego.

Budynek B

04.08.2020

Rozprowadzanie instalacji elektrycznych w lokalach mieszkalnych na piętrze trzecim.

Budynek B

09.07.2020

Montaż stolarki okiennej. Hydroizolacja stropodachu.

Budynek A

09.07.2020

Montaż stolarki okiennej. Murowanie kominów na stropodachu.